DELE, IBO, maturita – prípravné kurzy

DELE, IBO, maturita – prípravné kurzy

 

Pomôžeme Vám pripraviť sa na testy DELE!

Príprava na testy DELE s nami je efektívna, dôkladná, ale i zábavná. Španielčina pre Vás Vám pomôže pripraviť sa na testy DELE.

Diplomy zo španielčiny ako cudzieho jazyka (DELE)  existujú od roku 1988. Výsledkom úspešného testu DELE je obdržanie diplomu potvrdzujúceho úroveň znalostí v Jazyku španielčina ako cudzieho jazyka (Español como Lengua Extranjera- ELE).

Ponúkame Vám prípravu na test DELE, ktorý sa skladá z 5 jazykových zručností:

  vedenie rozhovoru aj samostatný hovorený prejav
  písomný prejav
  porozumenie hovoreného slova
  porozumenie textu
  gramatika a slovná zásoba

Oficiálne informácie ohľadne testov DELE uskutočňovaných na Inštitúte Cervantes v Bratislave.

Prípravný kurz španielčiny DELE bude prebiehať v Bratislave.

Príprava na maturitu

Jedinečný kurz pre úspešné absolvovanie maturity s našou metódou

  skúsenosti s prípravou študentov k maturite
  lektor na Gymnáziu Jura Hronca
  výsledkom prípravy na maturitu bolo, že všetci študenti dostali známku 1
  kultúrna sekcia
  individuálne pripravený kurz pre Vás a Vašich priateľov

Prípravný kurz španielčiny na maturitu bude prebiehať v Bratislave.
DELE prípravne kurzy

Príprava na IBO španielsky jazyk

  jedinečný kurz pre úspešné absolvovanie skúšky IBO s našou metódou
  príprava pre projekt (audio / video) a písomné testy 1 a 2
  obe úrovne: HL a SL  (Jazyk A: literatúra (HL a SL); Jazyk A: jazyk a literatúra (HL a SL); Literatúra a divadlo (SL); Jazyk B (HL a SL); Jazyk ab initio (SL)
  lektor IB program na Slovensku
  lektor má IBO diplom
  lektor na Gymnáziu Jura Hronca
  skúsenosť s prípravou študentov k IBO
  výsledky prípravy: jazyk B v teste IBO (výsledky 6/7SL 5/7HL)
  témy podľa IBO
  kultúrna sekcia
  individuálne pripravený kurz pre Vás a Vašich priateľov

Prípravný kurz španielčiny IBO bude prebiehať v Bratislave.

Kontaktujte nás alebo si vytvorte si vlastný kurz španielčiny!