Náš lektor španielčiny

Náš lektor španielčiny

Lektor španielčiny

Aleyda Godínez Núñez
lektor
Španielčina pre Vás

Kontakt

zahraničný lektor španielčiny
veľká profesionalita
rodený hovoriaci, hovorí plynule anglicky a čiastočne francúzsky a slovensky
zahraničný lektor s diplomom pre výuku španielskeho jazyka
vysokoškolské vzdelanie
IBO diplom
lektor na Gymnáziu Jura Hronca
príprava študentov k maturite, pričom výsledkom prípravy bolo, že všetci študenti dostali známku 1
príprava študentov pre španielčinu ako jazyk B v teste IBO (výsledky 6/7SL 5/7HL)