V čom sme najlepší?

V čom sme najlepší?

V čom sme najlepší?
  náš profesionálny zahraničný lektor španielčiny
  zábavné, interaktívne a efektívne hodiny
  uspôsobenie kurzu podľa individuálnych potrieb študenta
  používanie španielčiny od prvého momentu
  vzdelávacie zdroje (mp3, pdf) vždy zahrnuté v cene kurzu
  ďalšie interaktívne zdroje a využitie sociálnych sietí
  flexibilné časové možnosti
  otvorené po celý rok
  kultúrna sekcia (Španielsko a Latinská Amerika)

Naša metóda:
Interaktívna Non-Stop Metóda (INSM).©“rozprávať + porozumieť = rodený hovorca”

Moderná kombinácia rôznych vyučovacích metód. Unikátny spôsob učenia v triede aj mimo triedu.

Iné metódy, ktoré poznáme:
  Roseta stone
  Pimsleur
  metóda direct
  metóda ebullidor

.


V čo veríme?

Veríme v schopnosti a možnosti každého naučiť sa nový jazyk prirodzenou metódou bez ohľadu na vek alebo dosiahnuté vzdelanie. Vzhľadom k našej skúsenosti sme presvedčení, že kľúčom naučenia sa cudzieho jazyka je métoda vyúky. Naša metóda výuky záleží od cieľov, ktoré chcete pri štúdiu jazyka dosiahnuť. Naša metóda výuky nie je jednoducho zhrnutá v jednej učebnici, ale spočíva v celkovej stratégii výuky a jej príprave.